Over Trias prevention products

We are Trias prevention products.

We are specialised in the reduction of your security risks.

Trias prevention products

Goed u op onze website te mogen verwelkomen. Trias prevention products richt zich op het leveren van kwalitatief hoogwaardige (innovatieve) preventie middelen en het vergroten van de kennis omtrent de (brand)veiligheidsrisico’s in Nederland. Middels onze (gecertificeerde) producten en het delen van onze feitenkennis, stellen we u in staat de (brand)veiligheid van uzelf en uw omgeving aanzienlijk te vergroten. Trias prevention products staat voor een grote aanwinst op het gebied van (brand)veiligheid, voor een onderscheidend lage/eerlijke prijs.

 

Waar verkrijgbaar?

Onze producten zijn verkrijgbaar in de (zowel fysieke als online) winkels van onze partners en via onze webshop. De Trias prevention products Brandblusspray (750ml) wordt bovendien huis- aan-huis aangeboden door onze colporteurs. 

 

Aan de deur wordt niet gekocht…

Wij zijn ons ervan bewust dat colportage een ietwat controversiële methode is. Desondanks hebben wij ervoor gekozen om de wijken in te trekken en het gesprek met de mensen aan te gaan. Wij willen er namelijk alles aan doen om Nederland (uw woning!) brandveiliger te maken. Onze colporteurs beschikken over gedegen feitenkennis, zoals:

  • Jaarlijks krijgt 1 op de 76 huishoudens in Nederland te maken met brand in huis, dat zijn meer dan 100.000 woningbranden per jaar (bron: Risicomonitor Woningbranden 2015).
  • Heeft u een frituurpan thuis staan? Een thermostaat kan zonder dat u dit merkt defect raken. Wanneer dit bij uw frituurpan gebeurt, kan de temperatuur te ver oplopen en vindt er zelfontbranding plaats. Gevolg: een brand in uw frituurpan. Blus dit nooit met water! Indien u dit doet zal er een steekvlam ontstaan. Ook het blussen van een dergelijke brand met een blusdeken wordt u door VEBON afgeraden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat de blusdekens niet geschikt zijn voor de huidige type frituurbranden (bron: frituurbrand.nl). Blus deze branden bij voorkeur met een vetblusser. Dit is een blusser die in staat is om branden in brandklasse F te blussen, zoals de Trias prevention products Brandblusspray.
  • Met het oog op de vergrijzing en de langer zelfstandig thuiswonende ouderen, zullen er (wanneer we nu niks doen) onder 65plus’ers de komende jaren (per jaar) 62% meer dodelijke slachtoffers van brand in huis zijn dan dat er nu zijn (bron: NOS, ‘Nu ingrijpen om brandveiligheid bij ouderen te verbeteren’).

De colporteurs zijn zich door alle kennis zeer bewust van de grote (levensreddende) winst die te behalen valt, daarom gaan zij vol passie op pad om dit bewustzijn met u te delen en u de Brandblusspray aan te bieden. 

 

Oke, wat als ik dan toch aan de deur koop?

Dan overhandigt de colporteur u na betaling direct de Rijkstypekeur gecertificeerde Trias prevention products Brandblusspray (750ml). De betaling kunt u zowel contant als met uw bankpas veilig voldoen. De Brandblusspray wordt u huis-aan-huis voor €20,00 aangeboden inclusief gratis wandhouder. 

 

Over ons

Trias prevention products richt zich op innovatieve preventiemiddelen. Middels onze (gecertificeerde) producten van hoge kwaliteit, stellen we u komende jaren in staat de veiligheid van u en uw omgeving aanzienlijk te vergroten.

Partners


Vacature


Contact


Algemene voorwaarden


Privacy policy